Lokalregler Ærø Golfklub.

Markeringer

Hvide markeringer: Out of Bounds

Røde markeringer: Strafområde

Blå markeringer: Areal under reparation

Grøn Top: Område med spilleforbud

Røde pæle med grøn top: Pga. nedstyrtningsfare, er al færdsel indenfor strafområdet langs hul 3, 4, 8 og 9 strengt forbudt.

Markeringer kan være pæle, plader og/eller afstribninger.

1) Droppezone.
Hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en bold er i strafområdet bag greenen på hul 3 eller 8, må spilleren tage lempelse med ét strafslag enten efter Regel 17.1, eller ved at droppe en bold i droppezonen, der er markeret med 4 sorte pæle. Droppezonen er et lempelsesområde efter Regel 14.3.

2) Beskyttelse af unge træer.
De unge træer, forbundet til støttepæl eller identificeret med grønne bånd, er områder med spilleforbud:
Hvis en spillers bold ligger hvor som helst på banen, undtagen i et strafområde, og den ligger på eller berører et sådant træ, eller et sådant træ er til gene for spillerens stance eller område for tilsigtede sving, skal spilleren tage lempelse efter Regel 16.1f.

3) Anden markering af Out of Bounds.
Den banenære kant af asfaltvejen på hul 1,2 og 13 markerer Out of Bounds.

Markerne langs hul 5, 13 og 14 er Out of Bounds.

4) Drop bold på fairway ved bold Out of Bounds eller mistet.

“Når spillerens bold ikke er fundet, eller det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er out of bounds, kan spilleren fortsætte som følger frem for at spille fra forrige sted.

Med to strafslag kan spilleren tage lempelse ved at droppe den oprindelige bold eller en anden bold i dette lempelsesområde (se Regel 14.3):

To skønnede referencepunkter:

a. Bold-referencepunkt: Det punkt, hvor den oprindelige bold skønnes at:

Være kommet til at ligge stille på banen, eller

Senest krydsede banens ydre grænse på vej out of bounds.

b. Fairway-referencepunkt: Punktet på fairway på det hul, der spilles, der er nærmest bold-referencepunktet, men ikke nærmere hullet end dette.

I denne lokalregel betyder “fairway” ethvert område af græs i det generelle område, der er klippet til fairwayhøjde eller lavere.

Hvis en bold skønnes at være mistet på banen, eller senest krydsede banens ydre grænse før begyndelsen af fairwayen, kan fairway-referencepunktet være en græssti eller et teeområde for det hul, der spilles, som er klippet til fairwayhøjde eller lavere.

Størrelse på lempelsesområdet baseret på referencepunkter: Overalt mellem:

En linje fra hullet gennem bold-referencepunktet (og inden for to køllelængder på ydersiden af den linje), og

En linje fra hullet gennem fairway-referencepunktet (og inden for to køllelængder til fairwaysiden af den linje).

Men med disse begrænsninger:

Grænser for placering af lempelsesområde:

Skal være i det generelle område og

Må ikke være tættere på hullet end bold-referencepunktet.

Når spilleren har sat sin bold i spil efter denne lokalregel:

Den oprindelige bold, der blev mistet eller er out of bounds, er ikke længere i spil, og må ikke spilles.

Dette er gældende, selvom bolden er fundet på banen inden udgangen af tre minutters søgetid (se Regel 6.3b).

Men spilleren må ikke bruge denne lempelsesmulighed for den oprindelige bold, når:

Det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at bolden er kommet til at ligge stille i et strafområde, eller

Spilleren har spillet en provisorisk bold fra forrige sted (se Regel 18.3).

En spiller må bruge denne lempelsesmulighed for en provisorisk bold, der ikke er fundet, eller der, som en kendsgerning eller så godt som sikkert, er out of bounds.

​​

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.”

HCP-nøgle for Ærø Golf Klub

Vælg Tee:
Indtast HCP: ,
 
Antal tildelte slag:

KONTAKT

Ærø Golf Klub

Skjoldnæsvej 8
5985 Søby Ærø
Tlf.: 2145 8863
E-mail: info@aeroegolf.dk

CVR: 27888674